NABÍDKA SADBY BRAMBOR 2024

Titulní str.jpg Zadní str.jpg
Icon Nabídka brambor 2024 (151,8 KB)

 

 

 

Reklamace sadby brambor nakoupených v Zetaspolu s.r.o. Bedihošť

  • Zjistí-li kupující po nákupu bramborové sadby že jsou hlízy:

 

  1. poškozené hnilobou

  2. mechanicky poškozené ne však strupovitostí

  3. jinak poškozené

  • oznámí toto neprodleně prodávajícímu a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po nákupu sadby a doručí doklad o nákupu a návěsku o uznání sadby. Doručí také vadné hlízy. V případě nákupu sadby 200 kg a více pořídí fotodokumentaci nebo vyzve prodávajícího k návštěvě.

  • prodávající sepíše s kupujícím reklamační zápis a navrhne způsob řešení reklamace

  • na poškození celkem menší než 5 % váhových se zřetel nebere!

 

V Bedihošti dne 2.1.2024